Việt Nam Dân chủ Cọng hòa- Độc lập-Yự do-Hạnh phúc

Phòng, chống “diễn biến hoà bình” trong tình hình hiện nay
 

Mạc Trường Hùng

Chiến lược “diễn biến hoà bình” (DBHB) là một bộ phận trong chiến lược toàn cầu xây dựng đê chế Trung Hoa của bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh. Đây là kiểu chiến tranh không có khói súng, không đánh mà thắng. Một trong những con đường chủ yếu để giành chiến thắng của chúng là: gây được mâu thuẫn nội bộ cho đối phương; để rồi từ mâu thuẫn đó ngày càng thúc đẩy “tự diễn biến ”. Mao Trạch Đông đã từng nói “Chính trị là chiến tranh không có đổ máu, trong khi chiến tranh là chính trị có đổ máu” Khi không đạt được mục tiêu chính trị thì chúng không ngần ngại gì “ Việt Nam là côn đồ, phải dạy cho Việt Nam bài học” , bộ mặt CS của chúng sẽ là “ Mèo đen hay mèo trắng không quan trọng miễn là nó bắt được chuột” (Đăng Tiểu Bình).

Xét tổng thể, nội dung cốt lõi chiến lược DBHB của bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh ở Việt Nam là sự tác động toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, cả hạ tầng cơ sở và kiến trúc thượng tầng, nhằm tạo ra sự “tự diễn biến” từ bên trong để chuyển biến tinh thần dân tộc, chuyển hoá “Trung Quốc hoá” Đảng cọng sản VN,  xoá bỏ Tinh thần Đại Viêt ở nước ta. Mặt trận tiến công của chúng là: Lấy mặt trận kinh tế làm mũi nhọn, từng bước chuyển hoá nền kinh tế nước ta sang quỹ đạo kinh tế CNXH mang màu sắc Trung quốc ( thực chất xây dựng đế chê Trung Hoa); chuyển hoá kinh tế kết hợp với chuyển hoá chính trị; ráo riết xây dựng lực lượng Việt gian, luồn sâu leo cao. Cả ba mặt trận trên đều nhằm “Trung Quốc hoá” Đảng cọng sản VN, tạo sự chuyển hoá từ bên trong nội bộ (tự diễn biến) về tư tưởng, quan điểm, đường lối và tổ chức nhân sự, xoá bỏ  sự thống nhất và độc lập dân tộc, làm cho Việt Nam lệ thuộc vào chúng.

Để đạt được mưu đồ chiến lược trên, bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh sử dụng một số âm mưu thủ đoạn chủ yếu là: phá vỡ niềm tin trong nhân dân, phá vỡ tinh thần Đại Việt “ Nam quốc sơn hà Nam đế cư..”  trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước, nhằm tạo ra khoảng trống và sự đố kỵ, đối đầu, mâu thuẫn nội bộ. Ráo riết thực hiện chiếm lĩnh đầu tư và thúc đẩy cơ chế thị trường tự do; thực hiện chiến lược ngoại giao thân thiện; đặc biệt là chiến lược khoét sâu nội bộ ta, tạo ra mâu thuân nội tại. Đây là những âm mưu thâm độc và những thủ đoạn xảo quyệt của kẻ thù trong thực hiện chiến lược DBHB. Nếu mỗi tổ chức, mỗi chúng ta không tỉnh táo, không nhận thức đúng đắn sẽ dễ bị mắc mưu, thậm chí vô tình sẽ tiếp tay cho những mưu đồ đen tối của chúng. Phương thức và thủ đoạn chủ yếu là tạo dựng và thúc đẩy những nhân tố “16 chữ vàng”, chống đối từ bên trong, đẩy đối phương vào khủng hoảng toàn diện, từng bước chuyển hoá tinh thần dân tộc.  Thực chất của chiến lược “DBHB” của bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh là tiến hành Chính trị là chiến tranh không có đổ máu (sau năm 1979 ta gọi là chiến tranh phá hoại nhiều mặt) phát triển binh pháp Tôn Tử. Năm  1998 tại Thẩm Dương, TQ nghiên cứu phát triển ngành Tâm lý chiến trong quân đội, chúng tích hợp nghệ thuật Chiến tranh tâm lý của phương Tây và cổ điển Trung hoa thành quốc sách trong thời bình, sẵn sàng cho chiến tranh, bộ máy chiến tranh tâm lý trong quân đội Trung Quốc hoạt động theo kế hoạch của đảng CS TQ, của nhà nước, có sự phối hợp từ trên xuống dưới của các cơ quan chuyên trách quốc gia, trong đảng, các sứ quán và cơ quan ngoại giao.Thủ đoạn cơ bản DBHB của bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh là:

1-Chiến tranh tài chính, tìm cách thâm nhập vào những hệ thống ngân hàng hay cổ phiếu của đối thủ để hủy hoại, hoặc làm mất giá hệ thống tiền tệ của đối thủ. Dùng hệ thống tiền giả đánh tráo hay chuyển đến quốc gia địch.

2-Chiến tranh hàng lậu, nhầm phá hoại hệ thống kinh tế của ta bằng cách tràn ngập hàng hoá rẻ, không giá trị hoặc hàng giả, hàng nhái.

3-Chiến tranh văn hoá, dùng văn hoá cuả mình để dần dần thay thế văn hoá địch, hủy hoại đi nền văn hoá chính thống cuả ta.

4-Chiến tranh thuốc nghiện đưa sang nước địch những loại thuốc gây nghiện ngập,  phá hủy đi sức đề kháng cuả một dân tộc hoặc những chất độc dùng trong thực phẩm hay nông nghiệp.

5-Chiến tranh tuyên truyền, xuyên tạc qua báo chí, truyền hình, truyền thanh, rỉ tai.

6-Chiến tranh kỹ thuật áp dụng trên mọi lãnh vực trong thời bình cũng như trong thời chiến.

7-Chiến tranh tài nguyên tìm cách lũng đoạn hoặc chiếm lấy những tài nguyên thiên nhiên cuảât làm lợ cho chúng.

8-Chiến tranh tâm lý củng cố quyền lợi bằng cách làm áp lực hay gài vào những điều có lợi cho Trung Quốc bằng những phương thức biến sức mạnh cuả ta thành của chúng và dùng nó đánh vào chổ yếu cuả ta.

9-Lấn chiếm thay đổi hoặc hủy hoại những hệ thống tin tức cuả thế giới.

10-Tình báo chiến lược, có thể coi đây là một loại tình báo thế giới, tham gia mọi tổ chức thế giới để có đủ thế đứng trong các tổ chức quốc tế và dùng quyền phủ quyết   để làm đảo lộn tất cả những quy luật quốc tế có hại cho quyền lợi VN làm lợi cho quyền lợi TQ.

11-Chiến tranh thời tiết làm thay đổi môi trường sống cuả dân ta,  làm kiệt quệ nguồn tài nguyên thiên nhiên VN.

12-Chiến tranh trợ cấp được áp dụng để làm lũng đoạn nền kinh tế khiến tathủ phải lệ thuộc vào những quyết định có lợi cho chúng.

 Sau khi thiết lập lại bang giao, trên tinh thần “16 chữ vàng” TQ tìm cách nắm Quân đội, ( thực hiện phương châm của Mao “Nòng súng đẻ ra chính quyền”) khôi phục lại chế độ chính uỷ, chính trị viên “chính trị quyết định tối hậu” theo mô hình của Mao mà sau năm 1979 ta điều chỉnh chế độ một người chỉ huy theo mô hình LX.  Điều này đã chinh phục được đội ngũ sĩ quan chính trị một thời chỉ làm cấp phó phụ trách công tác Đảng, công tác chinh trị trong quân đội, cũng như trong các tổ chức Đảng làm cho họ cảm thấy “giá hơn” mà kết quả hàng loạt chính uỷ được phong cấp tướng, đội ngũ sĩ quan chính trị này càng tỏ ra thân TQ quốc hơn trong giải quyết vân đề TQ.  Đây là  chước của Quỷ cốc đấu pháp tâm thuật : Bổ dọc chen ngang   “Dùng cách phân tán uy quyền để chuyển quyền” “Phân tán được uy thế của đối phương thì ta mạnh như thần”, “Muốn chiếm lĩnh được gì của đối phương thì trước hết phải đáp ứng phần nào ý muốn của đối phương , rồi mới lấy được cái mình cần”. Mặt khác chúng viên trợ khôi phục lại vùng biên giới phía Bắc sau chiến tranh mà thực chất là xoá hết vết tích của tội ác mà chúng gây ra.

 

Buớc tiếp theo gạ cho ta là phát động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà đứng đầu là các chính uỷ, bí thư trong và ngoài quân đội, làm được điều này chúng có thể giải thích sự nhất quán của chúng về cuộc chiến tranh “tự vệ” năm 1979. Lúc đó, chúng cho thành lập cái gọi là “LLVT Hồ Chí Minh, LLVT Hoan Văn Hoan”, rãi truyền đơn tuyên tuyền, tuyên truyên trên đài phát thanh Bắc Kinh suốt ngày nói về tình cảm của Hồ Chủ tịch đối với CHND Trung Hoa, vơi Mao… Tục ngữ Trung quốc có câu : “Muốn biết việc trong bụng, hãy nghe lời cửa miệng” Nói mãi phải tin “Lời nói của số đông có thể biến không thành có” từ đó có những hành động hợp thời biện minh cho sự xâm lược của chúng năm 1979 . Mặt khác chúng bắn một mũi tên dạt 2 mục tiêu, mục tiêu 1 như đã nêu ở trên, mục tiêu 2 là đồng thời với học tập “ “ Học tập và làm theo ….” chúng cho xuất bản các loại sách về Bác như: Tăng Tuyết Minh, Người vợ Trung Quốc của Nguyễn Ái Quốc, Hoàng Tranh, bản dịch của Minh Thắng, tạp chí Diễn Đàn, số 121, tháng 9-2002  Hồ Chí Minh và Tăng Tuyết Minh – bài viết của Kong Keli trên tạp chí Văn hoá và dữ liệu lịch sử Vũ Hán số 99, tháng 1 năm 2001, trang 7-10) ISSN 1004-1737, Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo của một tác giả Đài Loan ….phối hợp với những phần tử người việt hải ngoai chống đối bất mản chế độ tuyên truyền xuyên tạc HCM. Bọn chúng thực hiện “ Mèo đen hay mèo trắng không quan trọng miễn là nó bắt được chuột” (Đăng Tiểu Bình) nhằm mục đich hạ bệ thần tượng dân tộc của người Việt Nam.

Quỷ Cốc Tử  nhân vật trong lịch sử cổ đại Trung Quốc cho rằng: Mưu kế có âm mưu và dương mưu .Cho nên phải làm cho đối phương không thể dò biết thực hư. Mưu việc ở âm mà thành sự ở dương “Đạo âm của Thánh hiền, đạo dương của kẻ ngu”.

Như vây, âm mưu DBHB của bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh thì đâu là dương mưu. Đó là: “16 chữ vàng và 4 tốt” một khái niệm thực mà hư, hư mà thực. Những hành động gần đây của TQ đã cho thấy điều đó, những sự việc trên website của ĐCS, của Bộ công thưong, của báo phụ nữ online…. không phải là ngẫu nhiên mà đươc sắp đặt một cách tinh vi, đó là thủ đoạn: “Luồn sâu leo cao” “Sử dụng nội gián” “đổi vai chủ khác” ‘nhỏ mà thấy lớn” “ trói buộc chi phối” của Quỷ cốc tử mà chúng áp  dụng để tiến hành các âm mưu thâm hiểm DBHB kiểu đại Hán.

Có thể nhìn lại hành động của Trung quốc ở Biên Đông của cái gọi là “16 chữ vàng”:

– Năm 1974, Trung Quốc sử dụng vũ lực tấn công Hoàng Sa và chiếm quần đảo này từ tay chính quyền Sài Gòn.

– Tháng 3 năm 1988, Trung Quốc cho tàu đổ bộ vào chiếm 6 rạng đá nhỏ vùng rạng đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef).

– Tháng 2 năm 1992, Trung Quốc ra Luật Lãnh hải Trung Quốc (Chinese Territorial Waters Law) qui định rõ các đảo và quần đảo nói trên thuộc Trung Quốc.

. Năm 1992, Trung Quốc đánh chiếm thêm một vị trí của Việt Nam trên Trường Sa là đảo D’Eldad Reef (đá En Đát), nâng tổng số đảo chiếm đóng là 9.

 

– Tháng 2 năm 1995, Trung Quốc cho xây công sự trên vùng bãi đá Vành Khăn (Mischief), giống như công sự xây trên đá Chữ Thập.

 

– Hãng dầu khí BP của Anh đã tạm ngưng hợp đồng xây dựng một đường ống dẫn khí gas ngoài khơi Việt Nam trị giá 2 tỉ USD sau lời cảnh báo của Bộ Ngoại giao Trung quốc.

 

– Trung Quốc cũng đã phản đối công ty ONGC Videsh của Ấn Độ đang thăm dò 2 lô 127 và 128 ngoài khơi vùng biển Khánh Hòa dẫn đến công ty này phải tạm ngưng tìm kiếm dầu.

 

– Trung Quốc lại tổ chức diễn tập quân sự để củng cố cho yêu sách lãnh thổ của mình xung quanh quần đảo Trường Sa vào tháng 11 năm 2007.

 

– Ngày 2 tháng 12 năm 2007 cho thành lập một trung tâm hành chính với tên gọi là Tam Sa ở Hải Nam để quản lý quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và các đảo khác.

 

– Phản ứng của Trung Quốc vào ngày 7 và 9 tháng 5 năm 2009 về việc Việt Nam nộp hồ sơ lãnh hải cho Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa của Liên Hợp Quốc (Commission on the Limits of the Continental Shelf-CLCS).

 

Đây gọi là: “Biến sinh ra sự; Sự sinh mưu; Mưu sinh kế;…. Thoái sinh chế (chế ngự sự việc)” “Lời nói của số đông có thể biến không thành có”

Ta có thể thấy ở đây có bóng dáng của Cao biền một thầy “phù thuỷ” cao tay đã từng yểm các Long mạch của đất nước ta. Trong “16 chữ vàng và 4 tôt” có thể suy luận như sau: 1 là quẻ càn, 6 là quẻ thuỷ hơp thành quẻ Thiên Thủy Tụng Theo Nguyễn Hiến Lê “Kiện cáo vì mình tin thực mà bị oan ức (trất), sinh ra lo sợ (dịch). …” đây là chúng yểm vào lòng người Việt để làm tâm lý bất an kiện tụng…sau này chúng cũng không yên tâm bởi “Lợi kiến đại nhân, bất lợi thiệp đại xuyên” nên chúng thêm quẻ Chấn ( 4 tốt)” Nếu đổi qủe ngọai (Càn) thành (Lôi) thì thành qủe Lôi Thuỷ Giải nghĩa là chúng thực hiện 4 tốt thì sẽ lợi chi chúng “dẹp loạn xong thì nên khoan hồng với kẻ lỡ lỗi lầm, đừng đa sự, chỉ cần khôi phục trật tự cũ, và củng cố nó bằng một số công việc, nhưng phải làm cho mau để khỏi phiền nhiễu dân.” Nếu đổi quẻ nội thành quẻ (Lôi) thì thành quẻ Thiên Lôi vô vọng nghĩa là Viêt Nam thực hiên (4 tốt) thì Vô Vọng mất cả Tây Nguyên…Chưa yên tâm chúng tìm cách lên Tây Nguyên đào rỗng Tây nguyên cho thành quẻ Chấn ( Ngưỡng vu)

 

Đối với nước ta DBHB là chiến lược, là mưu đồ của bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh. Tất cả các thủ đoạn xảo quyệt thông qua DBHB để chúng tạo ra “tự diễn biến” trong nội bộ ta bằng phương châm  “Biến sinh ra sự; Sự sinh mưu; Mưu sinh kế; Kế sinh nghị; Nghị sinh thuyết; Thuyết sinh tiến; Tiến sinh thoái; Thoái sinh chế (chế ngự sự việc)”. Như vậy, trong DBHB, “diễn biến” là chủ yếu do sự tác động từ phía kẻ thù, còn “tự diễn biến” là chủ yếu nói về vai trò, trách nhiệm của nhân dân Việt Nam (đối tượng của diễn biến, tự diễn biến).

Vì vậy, hơn lúc nào hết chúng ta cần làm tốt việc phòng, chống “tự diễn biến”. Có vậy mới góp phần tích cực làm thất bại chiến lược DBHB của bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh; đồng thời bảo vệ Đảng, bảo vệ sự nghiệp thống nhất và độc lập dân tộc nước ta trong thời điểm lịch sử quan trọng này.

 

Advertisements

Comments on: "Phòng, chống “diễn biến hoà bình” trong tình hình hiện nay" (1)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: